Post Amsterdam – Heuvels

Post Amsterdam – Heuvels

Kort na mijn onsuccesvolle poging bij de Amsterdam marathon liep ik een mooie serie wedstrijden. Deze drie wedstrijden, in Nijverdal, Nijmegen, en ’s Heerenberg hebben in ieder geval één ding met elkaar in het gemeen: pittige heuvels. Nijverdal De blaren van...